"Cooking with Merily and Britt" - Blueberry-white cholocate and apple-cinnamon pies

18:00

http://i49.tinypic.com/2cscv34.jpg
Yesterday, we decided to bake something. Me and Britt went to the grocery's and tried to pick components for our sand cookies. First, we couldn't decide whether to take 1kg gough or 500g dough. After going for the 1kg pack, we didn't know if we should take the pre-rolled pack of dough in a roll. The hard decision behind us we had to choose between millions of sweets and drinks to take. It's *not* easy for us to shop together. After making all the backbreaking decisions we finally arrived at my place.
http://i48.tinypic.com/or57vt.jpg
After we had defrost the dough it was time to stark making the cookies. After the first sheet came from the oven we found out we had taken a puff pastry instead of the right dough. Super!
The cooking day ended with 2 sheets of puff pastry cookies and one sheet of blueberry-white cholocate and apple-cinnamon pies.
http://i49.tinypic.com/24edent.jpghttp://i48.tinypic.com/s49jsw.jpghttp://i46.tinypic.com/2rdiy3c.jpghttp://i46.tinypic.com/33elhl1.jpghttp://i49.tinypic.com/ngtvh2.jpghttp://i45.tinypic.com/10h6s7d.jpghttp://i45.tinypic.com/330fbwy.jpg
http://i45.tinypic.com/4grbb.jpg
Laupäev möödus küpsetamise tähe all. Käisime Britiga poes ning püüdsime valida komponende oma liivataignaküpsisteks. Algatuseks ei suutnud me otsustada kas võtta kilone taigen mis või poolekilone. Kui otsustasime kilose kasuks oli dilemma, kas võtta valmis lehekesed või rullis taigen. Kui ka see raske otsus oli tehtnud oli meil valida umbes miljoni sordi kommide, jookide ja kõige mu vahel. Meil *ei* ole kerge koos poes käia. Kui olime kaasa haaranud ka paki Bibi komme ja limnaadi Kreizi Maasikas, asusime mu poole teele.
Taigen sulas nagu võluväel (puhuri abiga) ja saimegi hakata küpsiseid tegema. Pool taigent ära kasutatud, avastasime, et olime suure vaidluse käigus poest kaasa haaranud mitte liiva- vaid lehttaigna. Super! Täielik Ma-ei-tea-kus-ma-elan Kelly moment (jah, ma olen "Õhtusöök viiele" fänn). Küpsetamine lõppes siis kahe plaaditäie lehttaigna küpsistega ning plaaditäie mustika-valge shokolaadi ja õuna-kaneeli saiakestega.
PS. Kreizi Maaskas maitseb ikka päris rõvedalt...

You Might Also Like

14 comments

 1. That looks funny and yumme ! Good job,girls :D

  ReplyDelete
 2. They look so, so yummy. Cute bows and earrings too :)

  Loves x

  http://iliketweet.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. kreizi maasikas on indeed ülirõve. nagu aknapesuvedelik :D.
  tahaks ka küpsiseid.

  ReplyDelete
 4. mis mis rõvedalt, januga ülI HEA!!!

  ReplyDelete
 5. maria - jaa aknapesuvedelik täpselt!

  Britt - sa mingi arvasid et ma heast tahtest jätsin seda sulle niipalju vä? (järgneb Stiilipäeviku nädala nipi naer "hahaha-hahaha...hahaha")
  PS. Sain eile uue programmi ja paningi Stiilipäeviku kokku. Päris õudne, aga muidu täitsa...õudne.

  ReplyDelete
 6. hmmmmm they look so delicious =)

  ReplyDelete
 7. That looks so yummy! Mmmmmmmmmm....

  Jen x

  http://www.fashionchuhi.blogspot.com/

  ReplyDelete
 8. Lovely pics! the food looks awesome!

  ReplyDelete
 9. this made me crave desserts. more and more and more :)

  ReplyDelete
 10. love your blog. <3
  you got an award from me: http://flexiiwho.blogspot.com/2010/02/mein-erster-award-yay.html

  ReplyDelete
 11. Lek owocuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie przyswajania substancji tluszczowych za poœrednictwem cz³owieczy istota ¿ywa. To na cacy nieznany œrodek dla ma³olatek, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na zdrowszy trend posi³ków. Lekarstwo ów dopuszcza podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety i æwiczeñ fizycznych. Lek tamten zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po informacje o medykamentach. Fury w nastêpstwie tego alli Wysy³amy tê¿ w³oœci¹ daninê wyci¹gów oraz w³aœciwie w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu najbardziej charakterystycznych zaœ kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ aktualnie trójka modele prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w podejœcie pewny oraz deleguje [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w przewiewu skoro tylko jakiegoœ dnia od momentu momentu wypracowania twojego zlecenia. Dopiero co spoœród tamtego zdobywa przecudowne [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na rzadki brzuszekJest mnogoœæ apendyksów diety na wyszczuplenie. Do ca³kowitych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ a wykazanym dzia³aniem prawdopodobnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jakkolwiek i praktyka fizyczne w znacz¹cym stopniu postanawiaj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] ciê¿koœci.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, gdy krwawienie ustaje, a jajniki bezwarunkowo ustaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê funkcjonalne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy acz nie nazywa gwoli p³ci pieknej klêski zaœ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete

Thank you for leaving a comment! To be the first one to hear about new posts, updates or giveaways, join Sequin Magazine on Facebook.

© Merily Leis and Sequin Magazine, 2014

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Merily Leis and Sequin Magazine with appropriate and specific direction to the original content.

Instagram